English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to edition
Wojtanowicz, Katarzyna, Rola organizacji pozarządowych w przygotowaniu do samodzielności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością
Found : 57
View:
1. 

Rola organizacji pozarządowych we wspieraniu kształtowania środowiska akademickiego przyjaznego osobom z niepełnosprawnościami oraz zwiększaniu szans zawodowych absolwentów z niepełnosprawnościami

Dumnicka, Kinga

Keywords: Integracja społeczna , Szkolnictwo wyższe , Studenci niepełnosprawni

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Ku pełnej integracji – dostępność edukacji wyższej dla osób niepełnosprawnych

Żuchowska‑Skiba, Dorota

Keywords: Szkolnictwo wyższe , Integracja społeczna , Studenci niepełnosprawni

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wstęp

Szczupał, Bernadeta

Keywords: Szkolnictwo wyższe , Integracja społeczna , Studenci niepełnosprawni

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Samostanowienie i integracja społeczno‑zawodowa dorosłych osób z niepełnosprawnością na przykładzie zastosowania programu Centrum Wspierania Edukacji Zawodowej (PACE) w USA

Szczupał, Bernadeta

Keywords: Szkolnictwo wyższe , Integracja społeczna , Studenci niepełnosprawni

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Studenci z niepełnosprawnością w percepcji pełnosprawnych rówieśników

Basta, Justyna

Keywords: Szkolnictwo wyższe , Integracja społeczna , Studenci niepełnosprawni

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Pracownicy niepełnosprawni i pełnosprawni – relacje. Na przykładzie zakładów pracy chronionej

Szluz, Beata

Keywords: Integracja społeczna , Szkolnictwo wyższe , Studenci niepełnosprawni

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Pozornie bez barier. Student z niepełnosprawnością a uczelniana rzeczywistość (teoria i praktyka)

Bolińska, Marta

Keywords: Integracja społeczna , Szkolnictwo wyższe , Studenci niepełnosprawni

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Rzeźba jako medium edukacyjne i terapeutyczne dla studentów niepełnosprawnych

Gernat, Jacek

Keywords: Integracja społeczna , Szkolnictwo wyższe , Studenci niepełnosprawni

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Turystyka jedną z podstawowych determinant potencjału zdrowotnego studentów z (nie)pełnosprawnością

Ochonczenko, Helena

Keywords: Integracja społeczna , Szkolnictwo wyższe , Studenci niepełnosprawni

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Wiedza czy stereotyp? Kobieta z zespołem Turnera w szkole i na uniwersytecie

Waliczek, Katarzyna

Keywords: Szkolnictwo wyższe , Integracja społeczna , Studenci niepełnosprawni

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Intymne związki osób z niepełnosprawnościami w opinii młodych osób dorosłych

Piega, Monika

Keywords: Integracja społeczna , Szkolnictwo wyższe , Studenci niepełnosprawni

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Pierwsze doświadczenia zawodowe niepełnosprawnych studentówi absolwentów szkół wyższych

Giermanowska, Ewa

Keywords: Integracja społeczna , Szkolnictwo wyższe , Studenci niepełnosprawni

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Etyczne wyzwania w pracy ze studentami niepełnosprawnymi – perspektywa nauczyciela akademickiego

Duda, Małgorzata (1961- )

Keywords: Integracja społeczna , Szkolnictwo wyższe , Studenci niepełnosprawni

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Edukacja akademicka osób niepełnosprawnych a ich aktywność na rynku pracy

Mynarska, Ewa

Keywords: Integracja społeczna , Szkolnictwo wyższe , Studenci niepełnosprawni

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Zdolność psychofizyczna osób niepełnosprawnych do obejmowania i pełnienia urzędów w strukturach państwowych i kościelnych

Kołota, Jacek

Keywords: Szkolnictwo wyższe , Integracja społeczna , Studenci niepełnosprawni

Find similar objects  |  Add to bibliography