English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to edition
Majer, Piotr (1965- ), Tajemnica przysposobienia a przeszkoda pokrewieństwa : odnotowanie adopcji w księdze ochrzczonych (kan. 877 [par.] 3)
Found : 48
View:
1. 

Rozeznanie oceniające

Majer, Piotr (1965- )

Keywords: Prawo kanoniczne , Unieważnienie małżeństwa

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Prawne i ekonomiczne aspekty migracji

Keywords: Migracja , Prawo europejskie , Sukcesje i spadki

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Prawne i ekonomiczne aspekty imigracji do Polski

Keywords: Emigracja , Imigracja , Prawo europejskie , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Zakaz asystowania przy małżeństwie tułaczy (kan. 1071 [par.] 1,1 KPK)

Majer, Piotr (1965- )

Keywords: Prawo kanoniczne , Małżeństwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Znaczenie wiary dla małżeństwa : w kierunku zmiany prawa

Kroczek, Piotr (1975- ). Red.

Keywords: Małżeństwo , Aspekt religijny

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Prawo kanoniczne a zgorszenie

Majer, Piotr (1965- )

Keywords: Prawo kanoniczne , Zgorszenie

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Małżeństwo kanoniczne bez skutków cywilnych

Majer, Piotr (1965- )

Keywords: Małżeństwo , Prawo kanoniczne , Prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

O co chodzi w ekumeniźmie? Czym jest dialog? : podstawowe idee Vaticanum II pól wieku później

Kita, Marek (1965- ). Red.

Keywords: Jedność chrześcijańska , Kościół katolicki

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Die Freiheit als Siensweise des Guten

Bobko, Aleksander (1960- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Wielowymiarowość integracji społeczno-zawodowej studentów z niepełnosprawnością

Szczupał, Bernadeta. Red.

Keywords: Studenci niepełnosprawni , Integracja społeczna , Szkolnictwo wyższe

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Art in the time of El Greco

Witko, Andrzej (1966- ). Red.

Keywords: Greco, El (1541-1614) , Rzeźba , Architektura

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Nienawiść w życiu publicznym : strefa społeczna

Synowiec, Jakub. Red.

Keywords: Nienawiść , Konflikty społeczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Głosimy Pana Jezusa Chrystusa : treść przepowiadania

Keywords: Ewangelizacja

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Interdyscyplinarny charakter badań językowych : od dydaktyki do kulturoznawstwa

Keywords: Dydaktyka , Języki obce , Nauczanie , Studia wyższe

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Drogi nadziei

Keywords: Nadzieja , Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - nauczanie

Find similar objects  |  Add to bibliography