English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to edition
Kołota, Jacek, Zdolność psychofizyczna osób niepełnosprawnych do obejmowania i pełnienia urzędów w strukturach państwowych i kościelnych
Found : 58
View:
1. 

Wielowymiarowość integracji społeczno-zawodowej studentów z niepełnosprawnością

Szczupał, Bernadeta. Red.

Keywords: Studenci niepełnosprawni , Integracja społeczna , Szkolnictwo wyższe

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Edukacja akademicka osób niepełnosprawnych a ich aktywność na rynku pracy

Mynarska, Ewa

Keywords: Integracja społeczna , Szkolnictwo wyższe , Studenci niepełnosprawni

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Rozważania wokół form wsparcia studentów niepełnosprawnych

Filek, Janina

Keywords: Integracja społeczna , Szkolnictwo wyższe , Studenci niepełnosprawni

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Intymne związki osób z niepełnosprawnościami w opinii młodych osób dorosłych

Piega, Monika

Keywords: Integracja społeczna , Szkolnictwo wyższe , Studenci niepełnosprawni

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Ku pełnej integracji – dostępność edukacji wyższej dla osób niepełnosprawnych

Żuchowska‑Skiba, Dorota

Keywords: Szkolnictwo wyższe , Integracja społeczna , Studenci niepełnosprawni

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Rzeźba jako medium edukacyjne i terapeutyczne dla studentów niepełnosprawnych

Gernat, Jacek

Keywords: Integracja społeczna , Szkolnictwo wyższe , Studenci niepełnosprawni

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Wstęp

Szczupał, Bernadeta

Keywords: Szkolnictwo wyższe , Integracja społeczna , Studenci niepełnosprawni

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Samostanowienie i integracja społeczno‑zawodowa dorosłych osób z niepełnosprawnością na przykładzie zastosowania programu Centrum Wspierania Edukacji Zawodowej (PACE) w USA

Szczupał, Bernadeta

Keywords: Szkolnictwo wyższe , Integracja społeczna , Studenci niepełnosprawni

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Rola organizacji pozarządowych w przygotowaniu do samodzielności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością

Wojtanowicz, Katarzyna

Keywords: Integracja społeczna , Szkolnictwo wyższe , Studenci niepełnosprawni

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Linearne i cykliczne procesy formacyjno‑socjalizacyjne w społeczeństwie i w środowisku akademickim a niepełnosprawność

Prüfer, Paweł

Keywords: Szkolnictwo wyższe , Integracja społeczna , Studenci niepełnosprawni

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Pierwsze doświadczenia zawodowe niepełnosprawnych studentówi absolwentów szkół wyższych

Giermanowska, Ewa

Keywords: Integracja społeczna , Szkolnictwo wyższe , Studenci niepełnosprawni

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Nienawiść w życiu publicznym : strefa społeczna

Synowiec, Jakub. Red.

Keywords: Nienawiść , Konflikty społeczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Studenci z niepełnosprawnością w percepcji pełnosprawnych rówieśników

Basta, Justyna

Keywords: Szkolnictwo wyższe , Integracja społeczna , Studenci niepełnosprawni

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Drogi nadziei

Keywords: Nadzieja , Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - nauczanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Nadzieja : nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe

Keywords: Nadzieja , Dni Jana Pawła II w 2014 , Prace konkursowe

Find similar objects  |  Add to bibliography