English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to edition
Majer, Piotr (1965-), Małżeństwo kanoniczne bez skutków cywilnych
Found : 33
View:
1. 

Urlop zdrowotny proboszcza

Majer, Piotr (1965- )

Keywords: Prawo kanoniczne , Pomoce prawne

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Pełnienie przez proboszcza posługi kapelana

Majer, Piotr (1965- )

Keywords: Prawo kanoniczne , Pomoce prawne

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Metryka chrztu do zawarcia małżeństwa

Majer, Piotr (1965- )

Keywords: Prawo kanoniczne , Pomoce prawne

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Zmiana nazwiska w księgach kościelnych

Majer, Piotr (1965- )

Keywords: Prawo kanoniczne , Pomoce prawne

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Ogłaszanie zapowiedzi przedślubnych na stronie internetowej parafii

Majer, Piotr (1965- )

Keywords: Prawo kanoniczne , Pomoce prawne

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Wystąpienie z kościoła a ochrona danych osobowych : komentarz do wyroku

Majer, Piotr (1965- )

Keywords: Orzecznictwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Czy można odmówić ochrzczenia dziecka

Kantor, Robert (1970- )

Keywords: Prawo kanoniczne , Pomoce prawne

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Prawo kanoniczne a zgorszenie

Majer, Piotr (1965- )

Keywords: Prawo kanoniczne , Zgorszenie

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Rozeznanie oceniające

Majer, Piotr (1965- )

Keywords: Prawo kanoniczne , Unieważnienie małżeństwa

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Przepisy prawa kanonicznego o przechowywaniu Najświętszej Eucharystii konsekwencją wiary w obecność Pana

Majer, Piotr (1965- )

Keywords: Prawo kanoniczne , Najświętszy Sakrament , Eucharystia

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Zakaz asystowania przy małżeństwie tułaczy (kan. 1071 [par.] 1,1 KPK)

Majer, Piotr (1965- )

Keywords: Prawo kanoniczne , Małżeństwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Zezwolenie na występowanie proboszcza w sądzie powszechnym w imieniu parafii

Majer, Piotr (1965- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Codex iuris canonici = Kodeks prawa kanonicznego : komentarz : powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego, podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego

Keywords: Prawo kanoniczne , Zbiory ustaw , Materiały źródłowe , Kodeks

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Tajemnica przysposobienia a przeszkoda pokrewieństwa : odnotowanie adopcji w księdze ochrzczonych (kan. 877 [par.] 3)

Majer, Piotr (1965- )

Keywords: Prawo kanoniczne , Adopcja

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Problemy dotyczące zawarcia małżeństwa kanonicznego ze skutkami cywilnymi : aspekty kanoniczne i cywilne

Majer, Piotr (1965- )

Keywords: Małżeństwo kanoniczne , Małżeństwo cywilne , Małżeństwo

Find similar objects  |  Add to bibliography