English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to edition
Łopatkiewicz, Agata, Instytucja porozumienia małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie w kontekście kodeksowej regulacji niedozwolonych postanowień umownychP
Found : 35
View:
1. 

Pedagogiczne konteksty społecznego wsparcia rodziny

Godawa, Grzegorz. Red.

Keywords: Rodzina , Pedagogika społeczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Faces of women : in search of positive prospects

Gerjolj, Stanko (1955- ). Red.

Keywords: Kobiety , Kobiety i religia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Odpowiedzialność jako kryterium dojrzałości moralnej w zinstytucjonalizowanej opiece nad dzieckiem w sytuacji kryzysowej

Wojakiewicz, Paweł

Keywords: Odpowiedzialność , Pomoc społeczna , Opieka nad dzieckiem

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Prawne i ekonomiczne aspekty migracji

Keywords: Migracja , Prawo europejskie , Sukcesje i spadki

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Prawne i ekonomiczne aspekty imigracji do Polski

Keywords: Emigracja , Imigracja , Prawo europejskie , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Nienawiść w życiu publicznym : strefa społeczna

Synowiec, Jakub. Red.

Keywords: Nienawiść , Konflikty społeczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

O co chodzi w ekumeniźmie? Czym jest dialog? : podstawowe idee Vaticanum II pól wieku później

Kita, Marek (1965- ). Red.

Keywords: Jedność chrześcijańska , Kościół katolicki

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Kościół lokalny w Kościele Chrystusa

Kantor, Robert (1970- ). Red.

Keywords: Eklezjologia , Katechetyka , Kościół katolicki

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Współczesne problemy gerontologiczne w kontekście cywilizacyjnych przemian

Mastalski, Janusz (1964- )

Keywords: Ludzie starsi , Gerontologia , Przemiany cywilizacyjne , Starzenie się

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Znaczenie wiary dla małżeństwa : w kierunku zmiany prawa

Kroczek, Piotr (1975- ). Red.

Keywords: Małżeństwo , Aspekt religijny

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Interdyscyplinarny charakter badań językowych : od dydaktyki do kulturoznawstwa

Keywords: Dydaktyka , Języki obce , Nauczanie , Studia wyższe

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Aksjologiczne podstawy wsparcia społecznego

Godawa, Grzegorz

Keywords: Wsparcie , Pedagogika społeczna , Pomoc społeczna , Praca socjalna

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Struktura i działalność Sądu Diecezjalnego w Tarnowie : w latach 1983-2015

Kantor, Robert (1970- ). Red.

Keywords: Sądy kościelne , Tarnów

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Starożytność Chrześcijańska : materiały zebrane

Kałużny, Józef Cezary (1967- )

Keywords: Kościół pierwotny , Starożytność , Chrześcijaństwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Wokół oddziaływania tekstu biblijnego

Pindel, Roman (1958- ). Red.

Keywords: Biblia

Find similar objects  |  Add to bibliography