English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to edition
Wojakiewicz, Paweł, Odpowiedzialność jako kryterium dojrzałości moralnej w zinstytucjonalizowanej opiece nad dzieckiem w sytuacji kryzysowej
Found : 35
View:
1. 

Pedagogiczne konteksty społecznego wsparcia rodziny

Godawa, Grzegorz. Red.

Keywords: Rodzina , Pedagogika społeczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Aksjologiczne podstawy wsparcia społecznego

Godawa, Grzegorz

Keywords: Wsparcie , Pedagogika społeczna , Pomoc społeczna , Praca socjalna

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Instytucja porozumienia małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie w kontekście kodeksowej regulacji niedozwolonych postanowień umownych

Łopatkiewicz, Agata

Keywords: Prawo rodzinne , Rozwód , Opieka nad dzieckiem , Plan wychowawczy

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wstęp

Godawa, Grzegorz

Keywords: Rodzina , Pedagogika społeczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

System wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w Polsce

Kutek-Sładek, Katarzyna

Keywords: Niepełnosprawność , Wsparcie , Pedagogika społeczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Nienawiść w życiu publicznym : strefa społeczna

Synowiec, Jakub. Red.

Keywords: Nienawiść , Konflikty społeczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Współczesne problemy gerontologiczne w kontekście cywilizacyjnych przemian

Mastalski, Janusz (1964- )

Keywords: Ludzie starsi , Gerontologia , Przemiany cywilizacyjne , Starzenie się

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Rola i funkcja mediacji w konfliktach międzypokoleniowych

Kozłowska, Karina

Keywords: Mediacja , Rodzina , Konflikt międzypokoleniowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Istota przemian ustrojowo-społecznych dokonujących się w Polsce : perspektywa pedagogiczna

Ryszka, Łukasz

Keywords: Przemiany ustrojowe , Pedagogika społeczna , Społeczeństwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Faces of women : in search of positive prospects

Gerjolj, Stanko (1955- ). Red.

Keywords: Kobiety , Kobiety i religia

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

O co chodzi w ekumeniźmie? Czym jest dialog? : podstawowe idee Vaticanum II pól wieku później

Kita, Marek (1965- ). Red.

Keywords: Jedność chrześcijańska , Kościół katolicki

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Kościół lokalny w Kościele Chrystusa

Kantor, Robert (1970- ). Red.

Keywords: Eklezjologia , Katechetyka , Kościół katolicki

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Prawne i ekonomiczne aspekty migracji

Keywords: Migracja , Prawo europejskie , Sukcesje i spadki

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Prawne i ekonomiczne aspekty imigracji do Polski

Keywords: Emigracja , Imigracja , Prawo europejskie , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Znaczenie wiary dla małżeństwa : w kierunku zmiany prawa

Kroczek, Piotr (1975- ). Red.

Keywords: Małżeństwo , Aspekt religijny

Find similar objects  |  Add to bibliography