English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to edition
Królikowski, Janusz (1962- ), Słowo wstępne
Found : 58
View:
1. 

Człowiek chory i umierający : możliwości wsparcia i formy pomocy

Stala, Józef (1966- ). Red.

Keywords: Choroby , Śmierć , Umieranie

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Ludzkie pytanie o śmierć domaga się głoszenia zmartwychwstania Jezusa

Królikowski, Janusz (1962- )

Keywords: Śmierć , Zmartwychwstanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Zrozumienie starości

Łacheta, Bernadetta

Keywords: Starość , Przemijanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Strengthening families

Keywords: Rodzina - aspekt religijny , Socjologia małżeństwa i rodziny , Chrześcijaństwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Hospicjum i Dom Pomocy Społecznej św. Brata Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej

Mróz, Urszula

Keywords: Ośrodki opiekuńcze , Hospicja

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Człowiek w obliczu cierpienia i umierania : z perspektywy kapelana szpitala i hospicjum

Węgrzyn, Bogdan (1968- )

Keywords: Cierpienie , Umieranie , Hospicja

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Zmiany poglądów Polaków na temat umierania i śmierci jako wyzwanie pastoralne Kościoła w Polsce w XXI wieku

Stala, Józef (1966- )

Keywords: Śmierć , Umieranie , Nauczanie Kościoła

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Ojciec w żałobie : aspekty psychologiczne żałoby ojca po śmierci dziecka na przykładzie Jana Kózki, ojca bł. Karoliny

Sułek, Andrzej

Keywords: Śmierć dziecka , Żałoba

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Problematyka umierania i śmierci w katechezie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Kostorz, Jerzy (1968- )

Keywords: Śmierć , Umieranie , Katecheza

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Rola Kościoła katolickiego w procesie wychowywania dzieci i młodzieży do pracy charytatywnej i wolontariatu

Herka, Radosław Bernard

Keywords: Wolontariat , Praca charytatywna , Wychowanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Zatrudnienie socjalne w oparciu o wybrane koncepcje społeczno-organizacyjne : przyczynek do socjologii pracy socjalnej

Kruk, Anna Monika

Keywords: Praca socjalna , Zatrudnienie socjalne

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Ośrodek Opiekuńczo-Rechabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych

Błaszczyk, Adriana

Keywords: Ośrodki opiekuńcze , Caritas , Diecezja Tarnowska

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Pustków

Krępa, Magdalena

Keywords: Ośrodki opiekuńcze

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Od katakumb do wirtualnych cmentarzy : postrzeganie śmierci w chrześcijańskiej starożytności i współcześnie

Osewska, Elżbieta

Keywords: Pogrzeb , Katakumby , Cmentarz

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Ars Moriendi dzisiaj jako problem tożsamości

Waleszczuk, Zbigniew (1966- )

Keywords: Śmierć , Tożsamość

Find similar objects  |  Add to bibliography