English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to edition
Węgrzyniak, Wojciech (1973-), Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei Verbum
Found : 18
View:
1. 

Konstytucja dogmatyczna o Kościele "Lumen gentium"

Woźniak, Robert J. (1974- )

Keywords: Sobór Watykański II , Constitutio dogmatica de Ecclesia Lumen gentium , Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium , Lumen Gentium

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Konstytucja o liturgii świętej "Sacrosanctum Concilium"

Mieczkowski, Janusz (1969- )

Keywords: Sobór Watykański II , Constitutio de sacra liturgia , Konstytucja o liturgii świętej , Sacrosanctum Concilium

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Dekret o działalności misyjnej Kościoła "Ad gentes divinitus"

Karcz, Bolesław (1973- )

Keywords: Sobór Watykański II , Decretum de activitate missionali Ecclesiae , Dekret o działalności misyjnej Kościoła , Ad gentes divinitus

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Deklaracja o wolności religijnej "Dignitatis humanae"

Drzyżdżyk, Szymon (1969- )

Description: Publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do cyfrowej wersji jest możliwy z komputerów znajdujących się na terenie Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie - podstawa prawna: art. 28 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).

Keywords: Sobór Watykański II , Dignitatis humanae personae , Dignitatis humanae

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim "Gravissimum educationis"

Cholewa, Marcin (1970- )

Keywords: Sobór Watykański II , Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis , Gravissimum educationis

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Dekret o ekumenizmie "Unitatis redintegratio"

Gilski, Marek (1970- )

Keywords: Sobór Watykański II , Decretum de oecumenismo , Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio , Unitatis redintegratio

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Wprowadzenie do problematyki soborów

Cholewa, Marcin (1970- )

Keywords: Wprowadzenie

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis

Tułowiecki, Dariusz (1974- )

Keywords: Sobór Watykański II , Decretum de presbyterorum ministerio et vita , O Posłudze i życiu kapłanów , Presbyterorum ordinis

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus

Mielec, Bogusław (1964- )

Keywords: Sobór Watykański II , Decretum de pastorali episcoporum munere in Ecclesia , Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus , Christus Dominus

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich "Nostra aetate"

Wąsek, Damian (1977- )

Keywords: Declaratio de Ecclesiae habitudine ad religiones non-christianas , Deklaracja o stosunku kościoła do religii niechrześcijańskich "Nostra aetate" , Nostra aetate

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Sobór Watykański II : złoty jubileusz

Keywords: Sobór Watykański II

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Faces of women : in search of positive prospects

Gerjolj, Stanko (1955- ). Red.

Keywords: Kobiety , Kobiety i religia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Die Freiheit als Siensweise des Guten

Bobko, Aleksander (1960- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Moralny wymiar posługi biskupa w świetle Dekretu Christus Dominus

Mielec, Bogusław (1964- )

Keywords: Biskupi , Kościoł katolicki , Zadania , Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus , Christus Dominus , Dekrety

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

O co chodzi w ekumeniźmie? Czym jest dialog? : podstawowe idee Vaticanum II pól wieku później

Kita, Marek (1965- ). Red.

Keywords: Jedność chrześcijańska , Kościół katolicki

Find similar objects  |  Add to bibliography