English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to edition
Zwoliński, Andrzej (1957-), Prawo o samobójstwie
Found : 17
View:
1. 

Niewystarczalność niezdolności relatywnej do stwierdzenia nieważności małżeństwa według kan. 1095, N. 3

Sosnowski, Andrzej

Keywords: Prawo kanoniczne , Unieważnienie małżeństwa , Małżeństwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Przyczyny współczesnego odejścia od moralności chrześcijańskiej : krótka refleksja

Kraj, Tomasz (1963- )

Keywords: Moralność , Etos , Problemy społeczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Konsekwencje prawne zatwierdzenia instytutu zakonnego na prawie papieskim

Majer, Piotr (1965- )

Keywords: Prawo kanoniczne , Prawo papieskie , Instytut zakonny

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Zachowywanie prawa przejawem miłości Boga i bliźniego w Starym i Nowym Testamencie

Dąbek, Tomasz Maria (1952- )

Keywords: Prawo kanoniczne , Stary Testament , Nowy Testament , Egzegeza biblijna

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Modele stanowienia prawa w Kościele i ich konsekwencje dla wykładni prawa

Kroczek, Piotr (1975- )

Keywords: Prawo kanoniczne , Stanowienie prawa

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Ksiądz Józef Krzywda CM. Sylwetka i dzieło

Zakręta, Arkadiusz (1963- )

Keywords: Krzywda, Józef (1943- ) , Biografie i księgi pamiątkowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Rola wspólnoty w formacji ciągłej zakonników

Zakręta, Arkadiusz (1963- )

Keywords: Życie konsekrowane , Zakony , Wspólnota zakonna

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Religia czy wiara? : postulaty Karla Bartha i Dietricha Bonhoeffera

Napiórkowski, Andrzej (1962- )

Keywords: Barth, Karl (1886-1968) - krytyka i interpretacja , Bonhoeffer, Dietrich (1906-1945) - krytyka i interpretacja , Wiara , Religia

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Więcej nas łączy niż dzieli... : o roli liturgii w dialogu Kościołów katolickiego i prawosławnego

Nowakowski, Przemysław (1963- )

Keywords: Dialog ekumeniczny , Liturgia , Kościoł katolicki , Kościół prawosławny

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Wolność nauki we współczesnej Polsce

Dobosz, Izabela (1949- )

Keywords: Prawa człowieka , Wolność nauki

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Wpatrzeni w chwałę Pana upodobniamy się do Jego obrazu (por. 2 Kor 3,18)

Klich, Anna Emmanuela

Keywords: Powołanie , Paweł Apostoł (św. ; ca 8-ca 67) , Drugi List do Koryntian

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Przymierze jako model religii i źródło prawa Izraela

Jelonek, Tomasz (1937- )

Keywords: Historia Izraela , Przymierze

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Rola "Radia Wolna Europa" w procesie odzyskiwania przez Polskę niepodległości w latach 1950-1989

Gogola, Zdzisław (1950- )

Keywords: Historia Polski , Mass media , Radio Wolna Europa , Propaganda

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Przesłanie nadziei w Świętokrzyskich Kazaniach Radiowych w latach stanu wojennego

Panuś, Kazimierz (1955- )

Keywords: Świętokrzyskie Kazania Radiowe , Historia Polski , Stan wojenny

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Synod biskupów na temat nowej ewangelizacji (2012)

Rozkrut, Tomasz (1963- )

Keywords: Synod Biskupów , Nowa ewangelizacja

Find similar objects  |  Add to bibliography