English   polski  
 
English   polski  

BASE

Similar to edition
Życie i śmierć : wyzwania działalności charytatywnej
Found : 39
View:
1. 

Słowo wstępne

Królikowski, Janusz (1962- )

Keywords: Słowo wstępne

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wartość ludzkiej starości

Duda, Małgorzata (1961- )

Keywords: Starość , Socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Sprawiedliwość i miłość we wzajemnych relacjach

Królikowski, Janusz (1962- )

Keywords: Sprawiedliwość , Miłość , Relacje

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Po stronie życia : o niektórych obszarach dyskusji o eutanazji

Drożdż, Michał (1958- )

Keywords: Eutanazja , Śmierć , Filozofia personalistyczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Człowiek chory i umierający : możliwości wsparcia i formy pomocy

Stala, Józef (1966- ). Red.

Keywords: Choroby , Śmierć , Umieranie

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Strengthening families

Keywords: Rodzina - aspekt religijny , Socjologia małżeństwa i rodziny , Chrześcijaństwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

World Youth Days : a testimony to the hope of young people

Stala, Józef (1966- ). Red.

Keywords: Młodzież , Światowe Dni Młodzieży

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

The contemporary family : local and European perspectives

Keywords: Rodzina , Rodzina - aspekt religijny , Socjologia małżeństwa i rodziny

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Życie konsekrowane znakiem wiarygodności Kościoła

Keywords: Profesja zakonna , Konferencje

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Die Freiheit als Siensweise des Guten

Bobko, Aleksander (1960- )

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Struktura i działalność Sądu Diecezjalnego w Tarnowie : w latach 1983-2015

Kantor, Robert (1970- ). Red.

Keywords: Sądy kościelne , Tarnów

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Art in the time of El Greco

Witko, Andrzej (1966- ). Red.

Keywords: Greco, El (1541-1614) , Rzeźba , Architektura

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Starożytność Chrześcijańska : materiały zebrane

Kałużny, Józef Cezary (1967- )

Keywords: Kościół pierwotny , Starożytność , Chrześcijaństwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Media, kultura, dialog : w piątą rocznicę śmierci arcybiskupa Józefa Życińskiego

Keywords: Życiński, Józef (1948-2011) - krytyka i interpretacja , Konferencje

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Ręce mego ojca i usta mojej matki powiedziały mi najwięcej o Bogu : biskupa Piotra Bednarczyka ujęcie katechezy rodzinnej

Stala, Józef (1966- )

Keywords: Bednarczyk, Piotr Longin (1914-2001) - krytyka i interpretacja , Katecheza rodzinna , Wychowanie w rodzinie - aspekt religijny

Find similar objects  |  Add to bibliography