English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = "Regvła Y Constitvcie Zakonnic Karmelitanek Bossych, Zakonu Naświętszey Panny Mariey z Gory Karmelv. : Z Wloskiego na Polski iezyk przetłumaczone"