English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Radom, 22 listopada 1703, Sąd Skarbowy w Radomiu, upewniając się co do liczby rzemieślników i domów w Wielopolu i Brzostku, określa podatek gruntowy i podymny dla tych miast"]