English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = "Piotr Skarga, Antonio Possevino, Iwan Gagarin : jezuickie projekty pojednania Kościoła prawosławnego z rzymskim"