English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Książka zawiera częściowo artykuły przedstawione na sympozjum, które odbyło się 3-4 października 2008 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim."]