English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Alegoryczna interpretacja świątyni w pierwszej księdze Rationale divinorum officiorum Wilhelma Duranda"]