English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = "Zgoda nupturientów na skutki cywilne małżeństwa wyznaniowego (art. 10 ust. 1 pkt 2 Konkordatu)"