English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = "Zaradzić potrzebom doczesnym i wiecznym : idee oświecenia w Kościele katolickim w Polsce (do 1795 r.)"