English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = "Fragmenty czternastowiecznych akt kapituł prowincjonalnych dominikanów polskich w zbiorach Bayerische Staatsbibliothec w Monachium : Kapituła prowincjonalna w Opatowcu w 1384 r."