English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = "Najważniejsze zagadnienia duszpasterskie i apostolskie zawarte w listach i komunikatach Księdza Biskupa Tadeusz Rakoczego - pierwszego Ordynariusza Diecezji Bielsko-Żywieckiej"