English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = \"Wina i sycery pić nie będzie\" \(Łk 1, 15\) \: wstrzemięźliwość od napojów alkoholowych w świetle wybranych tekstów biblijnych