English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = "W imię przyszłości kultury... : Jan Paweł II w siedzibie UNESCO, Paryż 1980 : przesłanie, fundament i rezonans myśli papieża w Polsce : perspektywa - kontynuacja jego założeń"