English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = "Przedstawienia reprezentacyjne św. Mikołaja biskupa w nawiązaniu do scen z jego legendy w średniowiecznej sztuce Środkowej Europy"