English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Celebracja III : homilia końcowa : komentarz do Ewangelii św. Łukasza 21,5-19"]