English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = Malarstwo jako obrazowanie \"Vanitas\"\: Murillo\-Valdes Leal\-Manara \: o relacjach między sztuką i literaturą w siedemnastowiecznej Sewilli