English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = "Ewolucja adnotacji we wczesnośredniowiecznych łacińskich kalendarzach liturgicznych i martyrologiachna przykładzie elogii św. Eulalii"