English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Title = Kapłan jako przewodnik w kierownictwie duchowym \: refleksja na kanwie dokumentu Kongregacji ds. Duchowieństwa \"Kapłan \- szafarz miłosierdzia Bożego\"]