English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Kapitał pomostowy: etyka. Ks. dr hab. Jan Ślósarz (1850–1917) Prałat Kapituły Metropolitalnej we Lwowie"]