English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Kapłan nie jest urzędnikiem : kilka uwag na temat jednego z wymiarów antyklerykalizmu na podstawie Listu pasterskiego bp Leona Wałęgi na Wielki Post 1912 roku"]