English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = "Biecz, 12 września 1664, Biecki Sąd Grodzki Starościński na podstawie pozwu Tomasza Czerwonki, burmistrza i rajców brzosteckich pozywa poborcę podatkowego Marcjana Trzemeskiego do zwrotu naddatku z zawyżonego podatku"