English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = \"Pan jest sprawiedliwy, kocha sprawiedliwość\" \(Ps 11, 7\) \: sprawiedliwość \- uczciwość \- przyzwoitość w Pismie Świętym