English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Recepcja wskazań II Soboru Watykańskiego dotyczących odnowy muzyki sakralnej : studium liturgiczno-pastoralne na przykładzie diecezji tarnowskiej"]