English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Pomocnicza funkcja wikariusza biskupiego do spraw instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego w pasterskiej posłudze biskupa"]