English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = "Dyspensa od małżeństwa zawartego i niedopełnionego – aspekt doktrynalny i procesowy wraz w praktyką Sądu Diecezjalnego w Tarnowie"