English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Title = "50-lecie Soboru Watykańskiego II : praktyczno-teologiczna recepcja soboru w Niemczech i Polsce. Polsko-niemieckie seminarium i sympozjum naukowe dotyczące recepcji Soboru Watykańskiego II"]