English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Sakrament chrztu w Sakramentarzu Gelazjańskim : tekst łaciński, tłumaczenie, schematy obrzędu"]