English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Sądownictwo kościelne do Dekretu Gracjana (syntetyczne spojrzenie historyczno-prawne)"]