English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Title = \"Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane\" \(Ef 5, 1\) \: naśladowanie Boga i Chrystusa w Piśmie Świętym]