English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Benedyktynki i ich wpływ na rozwój szkolnictwa żeńskiego w czasach nowożytnych (z uwzględnieniem mniszek sandomierskich)"]