English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = "Przymus i bojaźń jako przyczyna stwierdzenia nieważności małżeństwa w wyrokach Sądu Diecezjalnego w Tarnowie w latach 1983 - 2010"