English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = "Struktura i działalność Sądu Diecezjalnego w Tarnowie : w latach 1945-1983"