English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = Dlaczego określenia \"solidarność\" nie ma w Piśmie Świętym\? \: historyczna ewolucja ważnego pojęcia