English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = "Problematyka cnoty ubóstwa w Kościele zachodnim początków VI wieku : na przykładzie tzw. Reguły Mistrza (Regula Magistri)"