English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Tajemnica przysposobienia a przeszkoda pokrewieństwa : odnotowanie adopcji w księdze ochrzczonych (kan. 877 [par.] 3)"]