English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = Wykorzystanie myśli patrystycznej w dokumencie Międzynarodowej Komisji Teologicznej \"Teologia dzisiaj\: perspektywy, zasady i kryteria\"