English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = "Wykaz prac magisterskich, licencjackich (licencjat kościelny) i doktorskich powstałych na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie)"