English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = "Nowy Korczyn, 1 września 1659, Postanowienie Sądu Grodzkiego Starościńskiego Nowego Miasta Korczyna w sprawie zwolnienia mieszkańców miasta Brzostek z zaległej dupli z roku 1651"