English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Is part of = \"Amoris laetitia\" \: pokłosie. \- Kraków, Red.P. Kroczek \: Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, 2020. . \- Strony 25\-68]