English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = "Biskup jako inspirator i koordynator poczynań duszpasterskich w diecezji : wybrane wskazania pastoralne biskupa tarnowskiego w w latach 1998-2011"