English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Is part of = "In aedificationem Corporis Christi : w 50-lecie święceń prezbiteriatu Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego, pierwszego Pasterza Diecezji Bielsko-Żywieckiej / red. Tadeusz Borutka. - Bielsko-Biała ; Kraków, 2013, s. 615-632."]