English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = "Jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą (Ps 1,3) : antropologiczny wymiar metafory drzewa w Biblii"